Krav til deg som søker forbrukslån

Avhengig av hvilken bank du ønsker å søke om forbrukslån i, stilles det noen krav til deg. Finanstilsynet og Finansdepartementet har laget noen krav til hva bankene skal se på, men utover dette står de fritt til å lage sine egne retningslinjer. Noen vanlige krav er at du som søker er over 23 år gammel, har bodd sammenhengende i Norge i mer enn to år og har en inntekt over 200 000 kroner. Du kan heller ikke ha noen betalingsanmerkninger. Under kan du se en oversikt over de vanligste kravene bankene stiller til deg som søker, før de innfrir lån:

 • Godkjent kredittsjekk
 • Brutto årslønn over 200 000
 • Total gjeld kan ikke overstige 5 ganger din årsinntekt
 • Du må tåle at renten øker

Du må ha fast inntekt

Uansett hvilken bank du ønsker å søke om forbrukslån i er det et krav at du har fast inntekt. Dette må du ha for å kunne betjene og betale ned på lånet ditt i faste avdrag hver måned. Husk at lånet skal betales tilbake og banken forventer å få tilbakebetalinger i form av faste avdrag og renter til avtalt tidspunkt. De er avhengig av at du har en inntekt som gjør dette mulig. Det er også en sikkerhet for deg som låntaker å vite at du har midler til å betjene lånet. Det skal ikke gå utover din daglige økonomi eller andre faste utgifter.

Medsøker til forbrukslån

Om du ikke oppfyller alle kravene banken stiller, kan du ha en medsøker. Søknaden om lån vil da vurderes ut i fra deres samlede inntekt. Selv om medsøkeren i praksis ikke skal bruke lånet, vil dette også påvirke deres økonomi. Om du som skal benytte deg av lånet ikke klarer å betale tilbake, vil det være medsøkerens ansvar å sørge for at dette blir gjort. Det er derfor viktig å tenke seg nøye om før du søker lån, eller stiller opp som medsøker for andre som ønsker å søke om lån. Tenk også gjennom om lånet er nødvendig eller om du kan prøve å spare i stedet.

Relasjonen som medsøker

En annen viktig faktor å ta med i betraktningen om du ønsker å spørre noen om å være medsøker på et forbrukslån, er hvordan relasjonen vil se ut fram i tid. Er du sikker på at dere fortsatt vil ha samme kontakt om fem eller ti år? Bankene fraråder andre enn familiemedlemmer til å stille som medsøkere, på alle typer lån, av denne årsak. Selv om du har et godt forhold til partneren din i dag er det vanskelig å se for seg om dere fortsatt holder sammen om flere år. Det er også risikabelt å sette et forhold på prøve for å ta opp lån.

Godkjent kredittsjekk til forbrukslån

For alle lån og avbetalinger du søker om må du gjennom en kredittsjekk. Dette gjør bankene selv og du får et gjenpartsbrev som forklarer hvilke opplysninger bankene har fått. Gjennom kredittsjekken får du en score som forklarer hvor høy betalingsevnen din er. Jo lavere kredittscore du har, jo bedre er betalingsevnen din. Du kan også ta en kredittsjekk av deg selv for å se hvordan din økonomi blir vurdert. Om du har høy kredittscore anbefales det å betale ned på eksisterende gjeld før du søker om lån. Du vil da også potensielt kunne få lavere rente på lånet ditt enn når du søker med høy score.

Renteøkning på forbrukslån

Det er generelt høyere rente på forbrukslån enn det er på bil- eller boliglån. Når du søker om et forbrukslån vil banken gjennomføre en fiktiv test av økonomien din for å undersøke om den vil tåle at renta på lånet øker. I teorien skal du tåle en renteøkning på 5 %. Dette vil si at inntekten din har rom for at lånet plutselig kan bli dyrere å betjene, og at du tar høyde for dette før du søker. Dette er også grunnen til at flere banker har et krav om at du er over en viss alder før du søker.

Forbrukslån – lag en nedbetalingsplan

Å ha lån og kredittkort er ikke gunstig for den private økonomien. Selv med avdrag på skatten er ikke gjeld lønnsomt. Du betaler mindre skatt, men også mer i renter enn du får i skattefradrag. Det lønner seg med andre ord å bli kvitt gjelden raskt. Når du får innvilget lån fra banken får du en avtalt nedbetalingsplan. Du kan velge å følge denne eller lage din egen. Så lenge du betaler minstebeløpet banken har fastsatt står du fritt til å følge din egen plan og slik betale ned din gjeld raskere.

Nedbetalingsplaner

Når du får innvilget lån fra banken følger det med en nedbetalingsplan. Mange tenker nok at du er nødt å følge denne planen, men dette stemmer ikke. Du må betale minstebeløpet som står oppgitt, men utenom dette står du fritt til å øke månedsbeløp og korte ned nedbetalingstiden. Velger du å lage en egen plan er det flere ting du må ta hensyn til. Avdrag, effektiv rente og gebyrer påvirker hvor mye lånet nedbetales med hver måned. Dersom du ser på låneavtalen vil du se at rentene ofte er høyere i starten.

Ønsker du å bli kvitt lånet raskere må du øke avdragene. Velger du ha lage din egen plan, kan du ta utgangspunkt i planen fra banken. Denne gir god oversikt over renter og gebyrer. Videre kan du finne fram kalkulatoren. Det er viktig å huske på at alt over minstebeløpet regnes som avdrag, og går direkte til nedbetaling av lånet. Øker du avdragene reduserer du ikke bare nedbetalingstiden, men også rentene. Renter regnes ut basert på restgjelden. Dette må du få med i nedbetalingsplanen, slik at du kan se hvor mye du sparer.

 • Hent inspirasjon fra bankens plan
 • Sett egne mål
 • Se hvor mye du kan spare

Prioriter forbrukslånet først

Med mange lån og kreditter, kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte. Ekspertene anbefaler ulike metoder. Noen mener det er mest gunstig å starte med det minste beløpet, alle mener lik betaling på alle er best. Start likevel med lånet som har høyest rente og jobb deg videre. Unngå derimot ikke å betale de andre månedsbeløpene. For å unngå mislighold og inkasso må du betale minstebeløpet på alle lån. Du kan likevel spare flere tusen kroner i årlige rentekostnader dersom du prioriterer rask nedbetaling av lånet med høyest rente.

Forbrukslån har høyere rente enn boliglån og billån. Dette er fordi det er et usikret lån hvor bankene ikke tar pant i personlige eiendeler. Dette regnes som en risikofaktor og kompenseres med høyere rente. Når du lager en nedbetalingsplan, bør du først prioritere all usikret gjeld. Dette er posten som vokser raskest med tanke på totalsummen. Renten på boliglånet er også rekordlav om dagen. Dersom du har både bolig og forbrukslån, ikke betal mer ned på boliglånet. Betal heller minstesummen, og sett det du sparer på rentekuttet inn på nedbetaling av forbrukslånet.

Få oversikt med budsjett

For å få den beste oversikten over din personlige økonomi er et budsjett det beste hjelpemiddelet. Er du usikker på hvordan du gjør det, kan du finne en mal på nett. Start med å skrive inn det du har av inntekter. Dette gjør det enkelt å se hvor mye du har å bruke. Fortsett med utgifter, som mat og klær, telefon, strømmeabonnementer og gjeld. Med denne oversikten kan du enklere se hvor pengene går. Slik ser du hvor mye du betaler på gjeld, samt mulighetene for å spare eller nedbetale mer lån.

 • Nettbanken gir gode oversikter over forbruk
 • Gjeldsregistret viser hvor mye usikret gjeld du har
 • SIFO har et referansebudsjett du kan hente inspirasjon fra
 • Ikke lag et strammere budsjett enn du tror du kan leve på
 • Sett deg faste mål og finn muligheten for å nå dem
 • Prioriter nedbetaling av dyr gjeld

Når du har et budsjett på plass, ser du hvor mye du kan betale ned på gjelden hver måned. Dette gjør det enklere når du skal lage en nedbetalingsplan. Å sette deg et mål som ikke kan nås er ikke gunstig, da blir du bare demotivert. Med et budsjett ser du realiteten, og kan sette målene deretter. Kanskje finner du også steder hvor du kan spare slik at nedbetalingen av gjelden går raskere. Selv om det er hyggelig med penger på sparekontoen er det enda hyggeligere å være gjeldsfri. Å nedbetale gjeld raskere er en form for sparing, ikke glem det.

Betal mer enn minstebeløpet på forbrukslån

Minstebeløpet viser hvor mye du må betale for å komme i mål med bankens plan. Dette beløpet må du betale for å unngå problemer med inkasso. Du kan også betale mer hver måned. Har du muligheten til å betale mer ned på gjelden bør du starte med lånet som har høyest effektiv rente. For de fleste er dette usikrede lån og kredittkort. Når du øker beløpet du betaler inn, øker du avdragene og gjelden nedbetales raskere. Med en nedbetalingsplan kan du regne deg fram til hvor mye du kan redusere nedbetalingen med. Dette kun ved å øke månedsbeløpet.

Går du opp i lønn eller får en ekstra inntekt, kan det hende du kan betale mer over en lenger periode. Du kan velge å betale inn ekstra uten en formell avtale. Du kan eventuelt søke et refinansieringslån. Da får du et nytt lån med nye vilkår og en ny betalingsplan. Dersom du har muligheten, kan dette være en måte å lage en ny nedbetalingsplan på. Har du ikke muligheten til å betale ekstra over tid, kan du betale ekstra når du kan. Lag en plan med utgangspunkt i hvor mye du har tilgjengelig i måneden.

Sett deg mål

For å kunne lage en plan må du ha et mål. Det kan enten være å nedbetale gjelden raskere, eller innen en bestemt dato. Det er enklere å lage en nedbetalingsplan dersom du vet hvor lang tid du har på nedbetalingen. Sett deg eventuelt delmål for å holde motivasjonen oppe. Målet er å se hvor mye du betaler og når du kan bli gjeldsfri. Dersom du har mange lån og kreditter, kan det være et mål i seg selv å samle disse. Det lønner seg å få ned den totale gjelden nok til å kunne søke om en ny og bedre låneavtale.

Strategier for nedbetaling av lån

Det finnes flere ulike strategier når det kommer til nedbetaling av lån. Enkelte foretrekker å først betale ned det minste lånet, andre tar for seg lånet med høyest rente. Det er også mulig å fordele betalingene likt mellom de ulike postene. Alle parter av låneavtalen er enig i at du bør bli gjeldsfri innen rimelig tid, med en passende nedbetalingsplan. Det er kun du som vet hvilken strategi som passer best for deg og din personlige økonomi. Vi skal gi deg en liten innføring i de ulike strategiene, og hva disse går ut på.

 • Snøballmetoden – start med det minste lånet og jobb deg oppover
 • Snøskredmetoden – start med den høyeste renten og jobb deg nedover
 • Høyeste månedlige beløp – betal det dyreste lånet først

Hold deg til planen

Når du har funnet din foretrukne strategi og satt opp en plan må du holde deg til denne. Det er mye som spiller inn på om en plan fungerer eller ikke. Det viktigste er at du er motivert og villig til å følge planen, hvis ikke blir det vanskelig. Planen må også være realistisk og mulig å følge. Det er bedre å lage en romsligere plan og heller lage en ny om du ser det går bra. Det viktigste med nedbetalingsplanen er at du skal bli gjeldsfri i løpet av tidsperioden du har satt som mål.

Forbrukslån – når bør det benyttes?

Det er mange som advarer sterkt mot forbrukslån. Vi mener denne typen lån har fått et ufortjent dårlig rykte. Selv om en generelt sett skal være forsiktig med forbrukslån, finnes det noen tilfeller hvor det kan være økonomisk fornuftig å ta opp lån. I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på noen slike situasjoner, og hva du bør tenke på før søknad. Dersom du har en god og gjennomtenkt plan kan lån være en god løsning på kort sikt, om du ikke har andre alternativer.

Øk verdien på boligen med usikret lån

Dersom du ikke har andre midler tilgjengelige, som egne sparepenger, kan du benytte et lån til å øke verdien på boligen. Noen ganger kan det være snakk om å investere i små grep, mens andre ganger er en total renovering av for eksempel bad eller kjøkken nødvendig. En annen ting som påvirker helhetsinntrykket, er utskifting av slitte gulv eller maling / tapetsering av flater. Særlig om en slik overhaling av boligen gir muligheter for økt pris ved et eventuelt salg, kan et forbrukslån være en fornuftig løsning.

Uansett om det er snakk eller salg av boligen eller ikke, er forbrukslån til oppussing av bolig en investering hvor du sitter igjen med en økt økonomisk verdi. Derfor er det ikke så «ille» å ta opp lån til bruk på boligen, i forhold til å bruke lånet på for eksempel opplevelser uten noen varig økonomisk verdi. Dersom du skulle havne i økonomisk knipe kan du i verste fall selge boligen. Du vil da sannsynligvis oppnå en høyere pris enn om du ikke hadde investert i oppussing.

 • Lån uten sikkerhet til oppussing kan lønne seg om det øker verdien av boligen, særlig ved salg

Bruk av usikret lån til refinansiering av andre lån

Dersom du har flere små og dyre kreditter og lån, kan det lønne seg å ta opp et større forbrukslån i stedet sier Heidi fra www.forbrukslån.no. Dette kalles refinansiering. Smålån og kredittkortgjeld har ofte svært høy rente. Dessuten påløper gebyrer ved hver eneste innbetaling. Bytter du ut disse lånene med ett større lån med lavere rente og bedre betingelser, vil du spare penger hver måned og i lengden få en romsligere økonomi. Pengene du sparer kan du bruke til å betale ned gjelden raskere.

Et regneeksempel på hvor mye du kan spare: Har du for eksempel 4 kredittkortlån og betaler 60 kroner ved hver innbetaling, må du ut med 240 kroner bare i gebyrer hver måned. På et år betaler du hele 2880 kroner bare i gebyrer. Slår du sammen disse kredittkort-lånene til ett større lån, betaler du kun 60 kroner per måned og 720 kroner på et år. Du sparer altså 2160 kroner bare på gebyrer. Dessuten har forbrukslån generelt lavere rente sammenlignet med kredittkortgjeld. Du vil også forbedre din kredittscore.

Opptak av forbrukslån til utdanning

Det kan i noen spesielle tilfeller være nyttig å ta opp forbrukslån i forbindelse med utdanning. Du bør imidlertid forsøke andre støtteordninger først, som for eksempel lån fra Statens Lånekasse. Det statlige studielånet har absolutt de beste lånebetingelsene. Eksempelvis har studielån lav rente og deler av lånet ettergis i form av stipend dersom du fullfører utdanningen. Videre kan studielånet fryses dersom du blir arbeidsledig eller kommer i økonomisk knipe. Studielån er også rentefritt så lenge du er under utdanning. Det finnes også andre legater og stipender du kan søke på i forbindelse med utdanning.

Det er ikke alle personer og studier som omfattes av studielånsordningen fra Statens Lånekasse. Dersom du ikke har muligheter til å ta opp statlig studielån eller må spe på med et usikret lån for å kunne ta den utdannelsen du trenger, kan forbrukslån være en mulighet gitt at studiet gir gode utsikter til en godt betalt jobb i ettertid. Kompetansen du får blir da en investering som er finansiert med lån. Utsikter til jobb og fremtidig lønn er faktorer som må vurderes nøye, slik at du ikke havner i økonomisk knipe i ettertid.

 • Forbrukslån til utdanning kan vurderes dersom utdanningen gir gode fremtidige karrieremuligheter

Lån til shopping og reiser

På generelt grunnlag skal du være forsiktig med å ta opp forbrukslån til shopping og reiser. Dette er rent forbruk som i motsetning til oppussing og utdanning ikke gir noen varige økonomiske verdier i ettertid. Når det er sagt, er det bedre å bruke av et lån enn å ta opp gjeld ved bruk av kredittkort. Dette er fordi kredittkortgjeld har mye høyere rente, og har du gjeld på flere kredittkort løper det også flere gebyrer ved hver innbetaling. Da er det bedre å ta opp et større forbrukslån med bedre betingelser og lavere rente.

Tar du opp lån til rent forbruk må du ha en god plan for tilbakebetaling av lånet. Sett opp et budsjett over dine faste inntekter og utgifter, og ta høyde for at uforutsette ting kan oppstå. Så snart du har muligheten til det, bør du innfri forbrukslånet. Det er fordi lån uten sikkerhet har relativt høy rente, og det er gebyrer knyttet til hver innbetaling. Om du har mye forbrukslån kan det være vanskelig å få andre lån (for eksempel boliglån) om du skulle ha behov for det i fremtiden.

 • Det er bedre å ta opp usikret lån enn kredittkortgjeld
 • Ha alltid en plan for nedbetaling av lånet

Oppsummering

Forbrukslån har et ufortjent dårlig rykte. Du skal selvfølgelig generelt sett være forsiktig med lån, men det finnes endel tilfeller hvor det kan være økonomisk fornuftig å ta opp et lån uten sikkerhet. Særlig i tilfeller hvor forbrukslån brukes til investeringer som gir deg en varig økonomisk verdi i fremtiden, for eksempel økt verdi på boligen eller en utdanning som kan gi deg en god lønn. Husk at det også er bedre å ta opp ett større lån fremfor andre typer dyr gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld og andre små dyre kreditter.

Har du mye gjeld med høy rente og dyre gebyrer, kan du faktisk spare gode penger hver måned. Dette gjelder om du bytter ut lånene med et større forbrukslån. Uansett hvilket formål du har tatt opp lånet til, husk at det skal betales tilbake. Derfor bør du snarest sette opp en plan for hvordan du raskest mulig skal innfri lånet. Da bør du også ta høyde for at uforutsette ting kan skje og at renten kan stige. En god måte er å sette opp en oversikt over dine viktigste inntekter og utgifter med et budsjett.