Forbrukslån – lag en nedbetalingsplan

Å ha lån og kredittkort er ikke gunstig for den private økonomien. Selv med avdrag på skatten er ikke gjeld lønnsomt. Du betaler mindre skatt, men også mer i renter enn du får i skattefradrag. Det lønner seg med andre ord å bli kvitt gjelden raskt. Når du får innvilget lån fra banken får du en avtalt nedbetalingsplan. Du kan velge å følge denne eller lage din egen. Så lenge du betaler minstebeløpet banken har fastsatt står du fritt til å følge din egen plan og slik betale ned din gjeld raskere.

Nedbetalingsplaner

Når du får innvilget lån fra banken følger det med en nedbetalingsplan. Mange tenker nok at du er nødt å følge denne planen, men dette stemmer ikke. Du må betale minstebeløpet som står oppgitt, men utenom dette står du fritt til å øke månedsbeløp og korte ned nedbetalingstiden. Velger du å lage en egen plan er det flere ting du må ta hensyn til. Avdrag, effektiv rente og gebyrer påvirker hvor mye lånet nedbetales med hver måned. Dersom du ser på låneavtalen vil du se at rentene ofte er høyere i starten.

Ønsker du å bli kvitt lånet raskere må du øke avdragene. Velger du ha lage din egen plan, kan du ta utgangspunkt i planen fra banken. Denne gir god oversikt over renter og gebyrer. Videre kan du finne fram kalkulatoren. Det er viktig å huske på at alt over minstebeløpet regnes som avdrag, og går direkte til nedbetaling av lånet. Øker du avdragene reduserer du ikke bare nedbetalingstiden, men også rentene. Renter regnes ut basert på restgjelden. Dette må du få med i nedbetalingsplanen, slik at du kan se hvor mye du sparer.

 • Hent inspirasjon fra bankens plan
 • Sett egne mål
 • Se hvor mye du kan spare

Prioriter forbrukslånet først

Med mange lån og kreditter, kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte. Ekspertene anbefaler ulike metoder. Noen mener det er mest gunstig å starte med det minste beløpet, alle mener lik betaling på alle er best. Start likevel med lånet som har høyest rente og jobb deg videre. Unngå derimot ikke å betale de andre månedsbeløpene. For å unngå mislighold og inkasso må du betale minstebeløpet på alle lån. Du kan likevel spare flere tusen kroner i årlige rentekostnader dersom du prioriterer rask nedbetaling av lånet med høyest rente.

Forbrukslån har høyere rente enn boliglån og billån. Dette er fordi det er et usikret lån hvor bankene ikke tar pant i personlige eiendeler. Dette regnes som en risikofaktor og kompenseres med høyere rente. Når du lager en nedbetalingsplan, bør du først prioritere all usikret gjeld. Dette er posten som vokser raskest med tanke på totalsummen. Renten på boliglånet er også rekordlav om dagen. Dersom du har både bolig og forbrukslån, ikke betal mer ned på boliglånet. Betal heller minstesummen, og sett det du sparer på rentekuttet inn på nedbetaling av forbrukslånet.

Få oversikt med budsjett

For å få den beste oversikten over din personlige økonomi er et budsjett det beste hjelpemiddelet. Er du usikker på hvordan du gjør det, kan du finne en mal på nett. Start med å skrive inn det du har av inntekter. Dette gjør det enkelt å se hvor mye du har å bruke. Fortsett med utgifter, som mat og klær, telefon, strømmeabonnementer og gjeld. Med denne oversikten kan du enklere se hvor pengene går. Slik ser du hvor mye du betaler på gjeld, samt mulighetene for å spare eller nedbetale mer lån.

 • Nettbanken gir gode oversikter over forbruk
 • Gjeldsregistret viser hvor mye usikret gjeld du har
 • SIFO har et referansebudsjett du kan hente inspirasjon fra
 • Ikke lag et strammere budsjett enn du tror du kan leve på
 • Sett deg faste mål og finn muligheten for å nå dem
 • Prioriter nedbetaling av dyr gjeld

Når du har et budsjett på plass, ser du hvor mye du kan betale ned på gjelden hver måned. Dette gjør det enklere når du skal lage en nedbetalingsplan. Å sette deg et mål som ikke kan nås er ikke gunstig, da blir du bare demotivert. Med et budsjett ser du realiteten, og kan sette målene deretter. Kanskje finner du også steder hvor du kan spare slik at nedbetalingen av gjelden går raskere. Selv om det er hyggelig med penger på sparekontoen er det enda hyggeligere å være gjeldsfri. Å nedbetale gjeld raskere er en form for sparing, ikke glem det.

Betal mer enn minstebeløpet på forbrukslån

Minstebeløpet viser hvor mye du må betale for å komme i mål med bankens plan. Dette beløpet må du betale for å unngå problemer med inkasso. Du kan også betale mer hver måned. Har du muligheten til å betale mer ned på gjelden bør du starte med lånet som har høyest effektiv rente. For de fleste er dette usikrede lån og kredittkort. Når du øker beløpet du betaler inn, øker du avdragene og gjelden nedbetales raskere. Med en nedbetalingsplan kan du regne deg fram til hvor mye du kan redusere nedbetalingen med. Dette kun ved å øke månedsbeløpet.

Går du opp i lønn eller får en ekstra inntekt, kan det hende du kan betale mer over en lenger periode. Du kan velge å betale inn ekstra uten en formell avtale. Du kan eventuelt søke et refinansieringslån. Da får du et nytt lån med nye vilkår og en ny betalingsplan. Dersom du har muligheten, kan dette være en måte å lage en ny nedbetalingsplan på. Har du ikke muligheten til å betale ekstra over tid, kan du betale ekstra når du kan. Lag en plan med utgangspunkt i hvor mye du har tilgjengelig i måneden.

Sett deg mål

For å kunne lage en plan må du ha et mål. Det kan enten være å nedbetale gjelden raskere, eller innen en bestemt dato. Det er enklere å lage en nedbetalingsplan dersom du vet hvor lang tid du har på nedbetalingen. Sett deg eventuelt delmål for å holde motivasjonen oppe. Målet er å se hvor mye du betaler og når du kan bli gjeldsfri. Dersom du har mange lån og kreditter, kan det være et mål i seg selv å samle disse. Det lønner seg å få ned den totale gjelden nok til å kunne søke om en ny og bedre låneavtale.

Strategier for nedbetaling av lån

Det finnes flere ulike strategier når det kommer til nedbetaling av lån. Enkelte foretrekker å først betale ned det minste lånet, andre tar for seg lånet med høyest rente. Det er også mulig å fordele betalingene likt mellom de ulike postene. Alle parter av låneavtalen er enig i at du bør bli gjeldsfri innen rimelig tid, med en passende nedbetalingsplan. Det er kun du som vet hvilken strategi som passer best for deg og din personlige økonomi. Vi skal gi deg en liten innføring i de ulike strategiene, og hva disse går ut på.

 • Snøballmetoden – start med det minste lånet og jobb deg oppover
 • Snøskredmetoden – start med den høyeste renten og jobb deg nedover
 • Høyeste månedlige beløp – betal det dyreste lånet først

Hold deg til planen

Når du har funnet din foretrukne strategi og satt opp en plan må du holde deg til denne. Det er mye som spiller inn på om en plan fungerer eller ikke. Det viktigste er at du er motivert og villig til å følge planen, hvis ikke blir det vanskelig. Planen må også være realistisk og mulig å følge. Det er bedre å lage en romsligere plan og heller lage en ny om du ser det går bra. Det viktigste med nedbetalingsplanen er at du skal bli gjeldsfri i løpet av tidsperioden du har satt som mål.